Maca

Nếu bạn mơ ước được trên một cáng, sau đó nó có nghĩa là plea tuyệt vọng của bạn giúp đỡ. Bạn có thể cần phải thư giãn một chút và giải quyết những vấn đề bạn có. Nếu bạn thấy một cáng, một giấc mơ như vậy cho thấy những vấn đề và khó khăn trong tương lai.