Gỗ

Giấc mơ mà trong đó bạn thấy gỗ có thể hiển thị các khía cạnh tinh thần và quan trọng của cá tính của bạn. Mặt khác, gỗ có thể hiển thị sự thờ ơ hơn họ cảm thấy trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Giấc mơ có thể cho thấy trầm cảm sâu thẳm bạn đang đau khổ. Có lẽ bạn nên tìm một hội đồng hoặc giúp đỡ trong cuộc sống thức dậy của bạn. Các Dreamer người đã được khắc gỗ được biết đến như là một sáng tạo và người giàu trí tưởng tượng những người có thể nhận được tốt nhất của những điều đơn giản.