Juggling

Khi bạn đang tung hứng một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy là biểu hiện xu hướng của bạn để làm nhiều điều cùng một lúc.