Mắt lưới

Ước mơ về hàng dệt kim tượng trưng cho hành vi mà quan tâm đến mọi điều nhỏ hoàn hảo duy nhất để làm. Tiêu cực, bạn có thể rất lo lắng về việc làm cho những sai lầm ở tất cả.