Hậu môn

Nếu bạn mơ thấy hậu môn, nó có nghĩa là bạn đang đau khổ từ những cảm xúc xấu và cảm giác ẩn mà bạn không thể hiện. Giấc mơ này có nghĩa là sự xấu hổ và tội lỗi của bạn. Ý nghĩa chính của hậu môn là nó đại diện cho avarice của nó. Hãy nhớ rằng giấc mơ này đại diện, mà nên thư giãn hơn một chút.