Hải quân

Những giấc mơ về Hải quân tượng trưng cho một tư thế cứng nhắc hoặc hệ thống niềm tin đó là mâu thuẫn nhau. Từ chối ngừng là vấn đề của người khác. Ở trong người khác và từ chối quay trở lại. Biết rằng hành vi hoặc ý định của bạn là tiêu cực trong khi bạn ngoan cố đối đầu với một ai đó. Là tiêu cực vì một nguyên nhân tốt. Một thái độ cứng đầu như là một cuối cùng. Tiêu cực, Hải quân có thể phản ánh ý định kiêu ngạo của nó không bao giờ ngừng làm tổn thương hoặc làm phiền ai. Nó cũng có thể là đại diện của một người hoặc một vấn đề mà là như vậy kiêu ngạo mà nó quan tâm về bạn không bao giờ làm gián đoạn nó khi nó biết nó sai.