Thủy thủ

Khi bạn nhìn thấy một thủy thủ trong một giấc mơ, mà ước mơ hứa hẹn những chuyến đi hạnh phúc, bạn sẽ có.