Mars

Giấc mơ về Mars hành tinh tượng trưng cho cuộc xung đột. Bạn có thể cảm thấy rằng tất cả hoặc tất cả mọi người trong cuộc sống của bạn đang cố gắng để lại cho bạn. Một tâm lý đó là treo trong thời gian khó khăn, nghịch cảnh hoặc một tình huống nguy hiểm. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước nhìn thấy sao Hỏa hành tinh với các gai định kỳ trên bề mặt. Trong cuộc sống thực, ông đã có một bệnh mà trở nên tồi tệ mỗi tháng một lần và đòi hỏi sự quan tâm đầy đủ của mình.