Búa

Giấc mơ của một cái búa tượng trưng cho các kỹ năng, tài nguyên, hoặc khả năng để làm một điều gì đó vĩnh viễn. Động lực hoặc khả năng của bạn để làm cho tình hình ở lại đó.