Bắt tay

Giấc mơ của một cái bắt tay tượng trưng cho sự hợp tác. Hoặc giữa bạn và người khác, hoặc giữa các khía cạnh khác nhau của cá tính của bạn. Để bắt tay với một người ác hoặc xấu tượng trưng cho sự chấp nhận của những suy nghĩ tiêu cực, hoặc năng suất để tiêu cực.