Maxi pad

Những giấc mơ về một maxi pad tượng trưng cho mong muốn thưởng thức chính mình trong khi cảm thấy bị buộc phải đối phó với một vấn đề gây phiền nhiễu. Không cho phép vấn đề của bạn để ngăn chặn bạn.