Ngon

Ước mơ của việc có một sự thèm ăn trong một giấc mơ tượng trưng cho một khao để trải nghiệm một cái gì đó hoặc bắt đầu một cái gì đó. Cảm thấy quan tâm đến một cái gì đó, hoặc đang sẵn sàng để tham gia. Muốn học hoặc tham gia. Cảm giác đầy tham vọng hoặc hiệu quả. Giấc mơ của việc không có sự thèm ăn có thể phản ánh cảm xúc về một loại tình huống hoặc kinh nghiệm nhất định không phải là thú vị ở tất cả các bạn. Không cảm thấy lo lắng để có được bất cứ điều gì. Thiếu tham vọng hoặc quan tâm.