Giấc mơ về một thợ cơ khí tượng trưng cho bạn hoặc người khác nói với người khác bằng phong cách suy nghĩ của họ hoặc phong cách ra quyết định sai lầm. Một thợ cơ khí có thể phản ánh nhận thức hay sự công bố về những thất bại hoặc thiếu sót của mình. Nhận ra rằng có một cần phải được tinh vi hơn về cách tiếp cận của bạn để mục tiêu. Nó cũng có thể là đại diện của quá khứ chữa bệnh đau hoặc chấn thương được giữ lại cho bạn. Sửa chữa hoặc thay đổi một số khu vực của cuộc sống của bạn mà bạn đã dừng lại trong bài nhạc của bạn. Mơ ước rằng bạn là một thợ cơ khí có thể phản ánh thông báo cho người khác về những gì họ phải làm để làm cho sự lựa chọn hoặc mục tiêu của họ làm việc. Giúp người khác thông minh hơn về sự lựa chọn hoặc đưa ra quyết định. Tiết lộ cho những người khác thiếu sự hiểu biết hoặc tinh tế với phương pháp hoặc phong cách quyết định của họ.