Bác sĩ charlatan

giấc mơ về một bác sĩ lang băm tượng trưng cho tư vấn vô trách nhiệm hoặc tuyên bố chưa được xác minh.