Beggar

Nếu bạn mơ ước được một beggar nó cho thấy rằng bạn cảm thấy không an toàn và không có sự tôn trọng cho chính mình. Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn không có giá trị những điều mà cuộc sống đã cung cấp cho bạn, hoặc có thể bạn cảm thấy như bạn không đánh giá cao những điều bạn có xung quanh bạn khá nhiều.