Liar

Giấc mơ về một kẻ nói dối tượng trưng cho một người hoặc tình huống mà đã cho bạn một ấn tượng sai lầm hoặc làm bạn cảm thấy tốt trước khi lúng túng bạn. Một chiếu của một cái gì đó đang được inchân thành. Giấc mơ của một ai đó gọi cho bạn một kẻ nói dối tượng trưng cho cảm giác là không chân thành. Nó cũng có thể là đại diện của tội lỗi hoặc sự ăn năn cho không có sống những kỳ vọng hoặc một lời hứa bạn đã thực hiện.