Shit

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về giấc mơ của bạn với shit, xin vui lòng đọc các giải thích và ý nghĩa của phân hoặc defecate.