Nghỉ hưu

Giấc mơ về cải cách tượng trưng cho thói quen cũ hoặc một lối sống cũ đã bị ngưng. Bạn có thể đã di chuyển ra khỏi một sự lựa chọn trước của hệ thống niềm tin hoặc phong cách sống. Bạn có thể đang trải qua quá trình chuyển đổi hoặc giai đoạn mới. Một số khu vực của cuộc sống của bạn đã được đặt để nghỉ ngơi khi bạn di chuyển về phía trước. Ngoài ra, sự lựa chọn để cung cấp cho một cái gì đó hoặc khi tôi nhận thấy rằng bạn không muốn làm một cái gì đó khác.