Bồn tiểu

Những ước mơ về một tiểu hình tượng trưng cho một cố gắng mất trật tự để làm giảm bản thân của vấn đề hoặc tình trạng. Bạn có thể đã tìm thấy một cách để giải quyết một vấn đề, nhưng nó khó chịu hoặc cẩu thả. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì, nhưng đối phó với vấn đề của bạn. Một tiểu có thể phản ánh tuyệt vọng hoặc tiêu chuẩn thấp trong giải quyết xung đột. Giấc mơ về poop trong một tiểu biểu tượng trưng cho một nỗ lực để làm giảm bản thân của một vấn đề mà đặt gánh nặng cho người khác.