Khoáng vật, khoáng sản

Để xem các khoáng chất được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là triển vọng ảm đạm hiện tại của bạn dường như trông hứa hẹn hơn trong tương lai.