Modem (modulator và demodulator)

Nếu bạn mơ ước sử dụng modem trong một giấc mơ, thì giấc mơ như vậy có nghĩa là bạn đang giao tiếp với người khác như thế nào.