Coins

Giấc mơ về tiền xu tượng trưng cho việc thỏa hiệp. Khi bạn nhìn thấy một niken trong một giấc mơ tượng trưng cho các mô hình suy nghĩ, hoặc tình huống cuộc sống mà đòi hỏi một cam kết, hoặc một sự lựa chọn thay thế. Để thấy rằng một niken trong một giấc mơ tượng trưng cho một tầm nhìn, quyền lực hoặc tự do có được tinh thần hoặc tình cảm với một cam kết bạn đã thực hiện. Biểu tượng niken là dựa trên tiền tệ và được sử dụng để thay đổi hoặc bảo đảm một giao dịch công bằng.