Coins

Giấc mơ về một xu tượng trưng cho những suy nghĩ bảo thủ, hoặc sự lựa chọn. Khi bạn nhìn thấy một xu trong một giấc mơ tượng trưng cho các mô hình suy nghĩ hoặc tình huống cuộc sống mà bạn chọn để giữ, duy trì hoặc bảo tồn. Nguồn hoặc tài nguyên bạn không muốn thoát khỏi. Một cái gì đó cũng có thể khuyến khích bạn phải cẩn thận hơn hoặc ít lãng phí. Để thấy rằng một xu trong một giấc mơ tượng trưng cho một tầm nhìn, quyền lực hoặc tự do có được tinh thần hoặc tình cảm với một sự lựa chọn bảo thủ bạn đã thực hiện. Bạn hoặc một số khía cạnh của tính cách của bạn có thể đạt được từ việc cẩn thận, hoặc chọn để giữ một cái gì đó. Biểu tượng của Penny là dựa trên tiền xu với một giá trị đó chỉ là đủ để làm cho bạn muốn giữ chúng thay vì tiền xu hoặc tiền xu.