Sốt

Những ước mơ về nước sốt tượng trưng cho một cái gì đó mà làm cho bạn đã làm cho nó thú vị hơn hoặc thú vị. Một niềm tin, tình hình hoặc tiền thưởng làm cho nó đặc biệt hơn. Yếu tố làm cho một cái gì đó thú vị hơn.