Apprentice

Khi bạn mơ ước được một người học việc nó cho thấy rằng bạn sẽ gặp khó khăn làm nó lên hàng đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn đứng ra khỏi đám đông. Bạn phải chứng minh cho những người khác không, nhưng để cùng cho bạn là ai và những gì bạn có thể đạt được.