Roller coaster

Mơ ước rằng bạn đang cưỡi một roller coaster tượng trưng cho up thường xuyên và thăng trầm trong cuộc sống thức dậy của bạn. Bạn đang gặp một tình huống không ổn định hoặc không thể đoán trước. Một roller coaster có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải đi một bước trở lại và cân bằng cho mình.