Núi

Để xem các ngọn núi được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là nhiều trở ngại và thách thức mà bạn phải vượt qua. Nếu bạn đang ở trên đỉnh núi, sau đó nó có nghĩa là bạn đã đạt được và nhận ra rằng mục tiêu của bạn. Ngoài ra, các núi biểu thị một lĩnh vực cao hơn của ý thức, kiến thức, và sự thật tâm linh. Mơ ước rằng bạn đang leo lên một ngọn núi có nghĩa là quyết tâm và tham vọng của bạn. Mơ ước rằng bạn rơi ra khỏi một ngọn núi cho thấy rằng bạn đang ở trong một vội vàng để thành công mà không cần suy nghĩ cẩn thận về quỹ đạo thành của bạn. Nó cũng có nghĩa là bạn có một xu hướng từ bỏ hoặc thoát khỏi tình huống đòi hỏi.