Thay dầu

Ước mơ về một sự thay đổi dầu tượng trưng cho điều gì đó trong cuộc sống hoặc mối quan hệ của bạn phải được gia hạn để duy trì sự ổn định. Nó cũng có thể là đại diện của lòng trung thành tái khẳng định, tin tưởng, lòng từ bi để đảm bảo rằng mối quan hệ hạnh phúc tiếp tục.