Ar

Khi bạn mơ ước được một không khí lạnh, nó đại diện cho tỷ lệ hộ gia đình và công việc của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc của bạn. Giấc mơ này có thể là một dấu hiệu của nguy cơ bị ra khỏi tỷ lệ. Có thể có một cái gì đó bạn không chắc chắn về và bạn đã mất kết nối với lẽ trung thực. Giấc mơ này muốn cho bạn thấy rằng bạn nên nghỉ ngơi, biến mất, ngay cả khi nó đã được chỉ trong một vài ngày. Nếu bạn ước mơ của không khí nóng thở có nghĩa là có rất nhiều năng lượng tiêu cực xung quanh bạn, được nhận thức này và chắc chắn rằng bạn đang chú ý đến những người xung quanh bạn.