Tăng

Mơ ước rằng bạn đang leo lên cao trong không khí, có nghĩa là bạn sẽ tìm thấy sự giàu có bất ngờ và niềm vui. Mơ ước rằng bạn đang tăng lên đến một vị trí cao có nghĩa là quyết tâm và kiến thức sẽ mang lại cho bạn mong muốn sự giàu có.