Tanker

Khi bạn nhìn thấy chiếc xe tăng trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn bắt đầu tôn trọng bản thân và niềm tin của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó một cách xã hội hoá. Mặt khác, xe tăng có thể chỉ ra mối đe dọa.