Nhà xác

Khi bạn mơ ước được trong xác, sau đó như một giấc mơ có nghĩa là căng thẳng và căng thẳng, bạn sẽ phải gánh chịu. Có thể có một khả năng cho sự mất mát của những người thân yêu.