Sương mù

Các Dreamer người thấy mình đi qua sương mù là đau khổ, có vấn đề và là nhầm lẫn. Có lẽ bạn không nhìn thấy những điều rõ ràng và không thể tìm thấy đúng cách ra khỏi cuộc sống của bạn.