Arcade

Khi bạn mơ ước được trong Arcade, nó cho thấy rằng bạn nên nhìn vào quá khứ của bạn và suy nghĩ của thời gian tốt đã xảy ra trước và làm cho mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Ý nghĩa khác của giấc mơ này có thể là bạn đã được kiểm soát những người khác, hoặc bạn cảm thấy như bạn được kiểm soát. Giấc mơ này cũng có thể đại diện cho bạn như đang được ra khỏi thực tế trong thời gian ngắn. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ qua những vấn đề bạn có, cố gắng kéo mình lại với nhau và tìm ra giải pháp cho những vấn đề này như không ai khác, nhưng bạn phải giải quyết chúng.