Nora

Nếu bạn thấy Nora trong một giấc mơ, ước mơ hứa hẹn những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với doanh nghiệp mới của bạn trong một giấc mơ, bạn sẽ có những biến thể dễ chịu hoặc khó chịu.