Obelisk

Trong giấc mơ nhìn thấy một Obelisk được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bản chất lạnh, nghiêm trọng của nó. Bạn cần phải hâm nóng những người khác và làm mềm bản chất của họ. Một Obelisk cũng có thể có tác động dương vật.