Cáo phó

Giấc mơ về một cáo phó tượng trưng cho cách bạn đang nhận mọi điều về một tình huống trong quá khứ hoặc mối quan hệ trước khi nó đã thay đổi. Nhận ra tất cả những gì đã được tốt trước khi đến một chia tay hoặc thất bại. Ví dụ: một phụ nữ trẻ mơ ước đọc về người cũ của mình trong một cáo phó. Trong cuộc sống thực, cô đã nói về tất cả những lần tốt mà đã xảy ra trong mối quan hệ cũ của cô trước khi cô chia tay với bạn trai mới của cô.