Ôm

Để ước mơ rằng bạn đang ôm người yêu của bạn có thể là một dấu hiệu của chiến đấu, bất đồng và cáo buộc phát sinh từ infidelity. Để ước mơ rằng bạn đang ôm một người lạ là một đại diện của một người truy cập không mong muốn hoặc tình trạng không mong muốn. Để ước mơ rằng bạn là ôm người thân đại diện cho vấn đề sức khỏe của bạn và bất hạnh.