Ocean

Giấc mơ về một đại dương tượng trưng cho sự không chắc chắn mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Đối đầu với các tình huống tiêu cực hoặc cảm xúc tiêu cực. Chiến đấu lớn nhất của bạn hoặc những thách thức disconcerting. Để đi qua đại dương tượng trưng cho điều hướng qua một giai đoạn của cuộc sống của bạn mà là đầy không chắc chắn hoặc thách thức mạnh mẽ. Bạn đang nhận được thông qua một tình huống có vấn đề. Giấc mơ với một cảnh biển bình tĩnh hoặc dễ chịu tượng trưng cho sự ổn định và cân bằng cảm xúc. Các câu hỏi đã được đối mặt hoặc chấp nhận. Bạn đang đối phó tốt hoặc bạn đã thực hiện quyền kiểm soát của một tình huống khó khăn. Để bơi hoặc rơi vào đại dương tượng trưng cho một cuộc đối đầu hoặc đấu tranh với sự không chắc chắn. Bạn là người đứng đầu sâu trong một vấn đề. Bạn có thể cảm thấy bị choáng ngợp bởi một vấn đề hoặc một thách thức.