Hướng tây

Giấc mơ về phía tây tượng trưng cho sự không hợp lý, rối loạn, và những suy nghĩ và hành vi được hoang dã, bất khuất, hoặc không thể kiểm soát.