Office

Trong giấc mơ làm điều gì đó trong một hội thảo, nó có nghĩa là quá trình phát triển các kỹ năng của bạn. Để xem một hội thảo trong giấc mơ của bạn, nó có ý nghĩa biểu tượng của đang được phát triển và có tay nghề cao. Ngoài ra, hội thảo trong giấc mơ đại diện cho thăm dò của bạn của chính mình. Có lẽ bạn đang cố gắng để hiểu những gì bạn có, và bạn là ai.