Rainbow

Mơ ước và nhìn thấy một cầu vồng được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là rất nhiều hy vọng, thành công và may mắn trong các hình thức tiền bạc, uy tín hay danh tiếng. Cầu vồng là một cây cầu giữa tự trần của bạn, căn cứ và sự cấp trên, tinh thần tự. Đối với những người yêu thích nhìn thấy một cầu vồng, tượng trưng cho hạnh phúc tràn ngập của liên minh của họ.