Dàn nhạc

Mơ ước về một nhóm các nhạc công là một dấu hiệu của sự hài hòa và cân bằng. Trong giấc mơ nhìn thấy chính mình hoặc một người nào khác trong một dàn nhạc, nó đại diện cho sự hài hòa và hội nhập nội bộ. Nó cũng cho biết độ phân giải. Để nghe âm nhạc của một dàn nhạc, nó được biểu thị rằng kiến thức của bạn về nhân loại sẽ chứng minh rằng bạn là một người rất thân yêu. Mơ ước rằng bạn đang tiến hành một dàn nhạc cho thấy kiểm soát và trao quyền.