Độc tài

Giấc mơ của một người độc tài tượng trưng cho một khía cạnh của mình mà là tất cả điều khiển. Tiêu cực, nó có thể phản ánh bạn hoặc người khác là hoàn toàn kiên quyết hoặc repressive. Độc tài trong những giấc mơ cũng có thể đại diện cho những người hoặc tình huống mà không cho phép họ làm những gì họ muốn. Có thể là một hơn kiểm soát cha mẹ hoặc con số cha. Mơ ước rằng bạn là một độc tài tượng trưng cho tình huống mà bạn kiểm soát tất cả mọi thứ. Một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải linh hoạt hơn và cởi mở trong suy nghĩ của bạn, và trong việc ra quyết định của bạn. Bạn cũng có thể được kiểm soát.