Palace

Mơ ước và nhìn thấy một cung điện là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của nó có thể tượng trưng cho sự nổi bật và giàu có. Bạn đã sẵn sàng để sử dụng đầy đủ tiềm năng của bạn. Mơ ước rằng bạn sở hữu một cung điện có nghĩa là thành công là ngay trong tầm tay của bạn.