Pan

Giấc mơ về một món nướng tượng trưng cho một cái gì đó đẹp hoặc quan trọng mà mất thời gian của họ để tạo ra. Một cái gì đó tốt hay tuyệt vời mà bạn phải chờ đợi. Một mục tiêu hay mục tiêu mà phải mất thời gian và chăm sóc.