Xe tải dừng

Khi bạn ước mơ của xe tải dừng lại, như một giấc mơ đánh dấu sự cần nghỉ ngơi. Có lẽ bạn đang rất mệt mỏi và cần một thời gian để có được một số loại quyền lực một lần nữa.