Vít tai

Giấc mơ với đinh tán tai tượng trưng cho một mong muốn được công nhận là xuất sắc. Bạn hoặc một người muốn được xem như là đặc biệt hoặc thú vị hơn so với người khác.