Paranoia

Giấc mơ, trong đó ông cảm thấy hoang tưởng, được biểu hiện là phản ứng bất thường với tình hình cụ thể. Bạn đang cảm thấy bị mất và bối rối. Phần tồi tệ nhất là, bạn không biết làm thế nào để bắt đầu hành động thay vì panicking. Hãy chắc chắn rằng bạn bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng.