Công viên giải trí

Giấc mơ về một công viên giải trí tượng trưng cho một tình huống hỗn loạn trong cuộc sống của bạn. Rất nhiều thăng trầm hoặc unpredictability bất cứ nơi nào bạn bật. Hãy xem xét các tour du lịch cụ thể cho biểu tượng bổ sung.